SIGNALERING EN AANMELDING

Ouders, huisarts of specialist, het consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school of sportverenigingen kunnen een rol spelen bij het signaleren van (sensomotorische) problemen bij kinderen. Oudere kinderen signaleren problemen vaak prima zelf. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling.

We bieden ouders en leerkrachten de mogelijkheid om het kind te observeren in de klas. Op deze manier kunnen we op een eenvoudige manier kijken of kinderfysiotherapie zinvol is.

Aanmelding

Als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind of je wilt een afspraak maken bij één van onze kinderfysiotherapeuten, dan kun je je rechtstreeks bij ons aanmelden voor een intake: 0412-724920. Mailen naar info@kinderfysiomaasland.nl mag ook altijd of maak gebruik van ons contactformulier op onze website!

Een verwijzing van de huisarts is sinds januari 2006 niet meer verplicht.

KINDERFYSIO MAASLAND 0412 72 49 20
Hoofdvestiging Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Ook behandellocaties in Oss en Berghem

KINDER FYSIO MAASLAND 0412 72 49 20
Hoofdvestiging Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Ook behandellocaties in Oss en Berghem

Chat openen