Zwembegeleiding

Heeft je kind extra hulp nodig bij het behalen van het zwemdiploma? KinderFysio Maasland kan hierbij ondersteuning bieden ín het zwembad. Dit doen wij in samenwerking met Heijdensports in Oss.

Wanneer extra zwembegeleiding?

Zwemmen is voor kinderen een complexe motorische vaardigheid. Voor sommige kinderen
is het aanleren van zwemvaardigheden nog extra moeilijk door bijvoorbeeld:

  • Watervrees
  • Een verminderde coördinatie van armen en benen
  • Het niet tegelijkertijd kunnen uitvoeren van meerdere taken
  • Moeite hebben met het blijven drijven
  • Een verminderd uithoudingsvermogen (inspanningsastma)
  • Een lichamelijke/neurologische aandoening of beperking

Kinderfysiotherapeutische begeleiding ín het water kan dan heel fijn zijn voor je kind.

Hoe ziet de extra zwembegeleiding eruit?

De kinderfysiotherapeut brengt allereerst de specifieke hulpvraag in kaart door middel van een intakegesprek en, indien nodig, een observatie tijdens een zwemles. Zwemt je kind al bij Heijdensports, dan is een observatie en de begeleiding gemakkelijk ingepland. Zwemt je kind ergens anders, dan wordt gekeken op welke tijden de observatie in het bad van Heijdensports kan plaatsvinden. Na de observatie gaat de kinderfysiotherapeut met het kind het water in voor specifieke extra begeleiding. Aanmelding voor extra (zwem)begeleiding kan door ouders zelf worden aangevraagd of worden geadviseerd door zwemdocenten.

KINDERFYSIO MAASLAND 0412 72 49 20
Hoofdvestiging Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Ook behandellocaties in Oss en Berghem

KINDER FYSIO MAASLAND 0412 72 49 20
Hoofdvestiging Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Ook behandellocaties in Oss en Berghem

Chat openen