WRITIC

Soms rijst de vraag of een kleuter motorisch klaar is om te leren schrijven in groep 3. Voor deze kinderen is er een nieuw meetinstrument. Het brengt de vaardigheden in kaart die nodig zijn om tot schrijven te komen. Het gaat hier om de Writic ( Writing Readiness Inventory Tool In Context).

Wanneer wordt de Writic afgenomen:

  • Moeite met voorbereidende schrijfvoorwaarden zoals het goed kunnen aannemen en volhouden van een juiste zithouding
  • Moeite met het volhouden van de aandacht/concentratie om de schrijftaak goed te kunnen volbrengen
  • Een onjuist pengreep
  • Krasserig kleuren
  • Het niet goed of niet snel genoeg kunnen uitvoeren van fijn-motorische werkjes.

De WRITIC wordt door een geschoolde therapeut afgenomen bij kinderen uit groep 2 waarvan ouders en/of leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van pen- en papiertaken. Deze test kan in de klas afgenomen worden. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht een advies. Dit kunnen adviezen voor in de klas zijn of het kan nodig zijn dat kinderfysiotherapie gestart wordt om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden in groep 3 en de negatieve gevolgen hiervan op het leren en sociaal functioneren van kinderen.

KINDERFYSIO MAASLAND 0412 72 49 20
Hoofdvestiging Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Ook behandellocaties in Oss en Berghem

KINDER FYSIO MAASLAND 0412 72 49 20
Hoofdvestiging Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Ook behandellocaties in Oss en Berghem

Chat openen